Dejrø


De gamle tjørne på Dejrø


Dejrø set fra Ærøskøbing havn


Dejrø fra luften

Intro

Dejrø er en lille ø, der ligger lige ud for Ærøskøbing. Højeste punkt er 6 meter over havet. Øen er ubeboet, og bliver brugt til græsning for får og kvæg. Øen er delt i 28 parter.

Den lille ubeboede ø Dejrø (på Ærø udtales det "Døjr") ligger ud for Ærøskøbing, mellem Urehoved og Ommelshoved og lidt nord for Lilleø. Øens højeste punkt er 6 meter over havet og på midten findes et ferskvandshul. Dejrø er dækket af græs og med tjørnebuske som højeste vegetation. Øen er blevet flittigt benyttet af malere, der har malet Ærøskøbing.

Dejrø er ubeboet, men om sommeren er der udsat kvæg. Fra 1789 har øen været delt i 28 parter. Der er adgang forbudt i yngleperioden og udenfor yngleperioden drives der harejagt.

Dejrø og Hertugdømmerne
Ærø hørte til hertugdømmerne fra 1571, hvor hertug Hans den Yngre fik Ærø og de små omkringliggende øer Dejrø, Lilleø, Halmø og Egholm af sin bror Kong Christian III. I 1622 blev hertug Hans' søn Christian (f. 1570) hertug af Ærø og bosatte sig her. Ifølge historierne havde han været i Frankrig og fået smag for kaninkød, og besluttede at sætte vilde kaniner ud på Dejrø.
Efter Hertug Christians død arvede hans frille Catharina Griebels brugsretten over Dejrø. Hun giftede sig efterfølgende med Købmand Piilegaard i Ærøskøbing og da han blev enkemand overgik brugsretten over Dejrø til ham.

Generalforsamling for Dejrøejere
I 1884 afholdtes den første generalforsamling for Dejrøejere, hvor der blev dannet et selskab for øens ejere. Tidligere havde hver ejer stået for sin egen del og opsynsmanden blev betalt af hver enkelt ejer. Midt på øen havde jorden været oversvømmet og der var desuden overgroet med tornebuske. Dette var opgaver der bedst kunne løses i fællesskab. Foreningen blev stiftet og der blev valgt en formand. I 1884 var der 26 ejere af Dejrø, med forskellige størrelser anparter.

Kilde: Dejrø af Steen, Christen