Dejerhuset Bøgebjergvej 383


Dejerhuset Bøgebjergvej 383 foto Finn Grandt-Nielsen, VSLA


Dejerhuset Bøgebjergvej 383 foto elværksassistent Richard Rasmussen, Kerteminde, neg. i Østfyns Museer

Intro

Digerhuset (på fynsk Dejerhuset) er opkaldt efter banken, Diger Banke, på modsatte side af vejen.

Huset blev opført 1899 til forpagter C. H. Henningsen på Bøgebjerg som bolig for to landarbejderfamilier. Senere ændret til bolig for en enkelt familie.