Dejbjerglund


Dejbjerglunds hovedbygning blev opført af Vilhelm Dresler i 1850. Bygningen har en naturlig elegance, som understreges af de svagt buede taghældninger og de hvide gesimsbånd.

Intro

Dejbjerglund har fungeret som præstegård siden 1923, men gårdens historie går længere tilbage end det. I 1500- og 1600-tallet var Dejbjerglund en herregård som i skiftende tider tilhørte adelsslægterne Skram, Lange og Kaas.

''Historien om Dejbjerglund'' Dejbjerglund kan føres tilbage til begyndelsen af 1500-tallet, hvor herregården tilhørte adelsslægten Skram frem til 1618. Herefter fulgte en kortere periode i slægten Langes ejerskab, hvor Henrik Lange i første halvdel af 1600-tallet lagde Oldager og Dejbjerglunds jorder sammen og opførte et firfløjet anlæg omgivet af grave. I 1791 påbegyndte landvæsenskommisær Peter Christian Petersen en udparcellering af herregårdens jorder. Han solgte samme år hovedparcellen tilbage til den tidligere ejer Laurs Ramsing, af hvem han havde købt hele godset. Ramsings arvinger solgte i 1812 Dejbjerglund til Jens Christensen, der i 1821 fik tilladelse til yderligere udparcellering. I 1841 blev Dejbjerglund solgt til Vilhelm Dresler, som gennem sin tid igen forøgede godsets jorder og opførte den nuværende hovedbygning. Dejbjerglunds efterfølgende historie er præget af hyppigt skiftende ejere indtil 1922, hvor menighedsrådet i Dejbjerg sogn købte gården og indrettede den til præstebolig. ''Markante ejere'' -1532: Ove Skram 1618-1650: Henrik Lange 1791: Peter Christian Petersen 1841-1882: Vilhelm Dresler 1922-: Dejbjerg Menighedsråd Læs mere om Dejbjerglund på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/dejbjerglund danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I tiden efter 1850 opførte Vilhelm Dresler den nuværende hovedbygning i én etage over høje kældre. Huset er bygget i rød grundmur og det halvvalmede tag er behængt med røde tegl. I overgangen mellem tag og mur prydes hovedbygningen af en hvid frise, som går huset rundt. Gårdfacaden prydes yderligere af en gavlkvist med valmet tag. Forud for den nuværende hovedbygning stod en firlænget gård omgivet af voldgrave, som Henrik Lange opførte i første halvdel af 1600-tallet. Bygningerne blev nedrevet i 1850, men voldanlægget kan stadig anes. ''Omgivelser'' Dejbjerglund er omgivet af skov, men har foran bygningen en mindre gårdsplads med en lille rondel. Hovedbygningens facade har front mod vest og ligger aksefast med Dejbjerg kirke, som findes få hundrede meter derfra. I 1920 nedbrændte avlsbygningerne, som hørte til Dejbjerglund. Da menigheden oprettede præstegården blev der af den resterende jord opført en ny gård mod nordvest og tre mindre ejendomme. ''Bygninger og gods'' 1618-1650: Firelænget gård med voldgrave 1791: Udparcellering og frasalg af fæstegårde ca. 1850: Nuværende hovedbygning opført 1920: Avlsbygninger nedbrændt

''Fakta'' Adresse: Bundsbækvej 2, 6900 Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Tidligere: Ringkøbing Amt, Bølling Herred, Dejbjerg Sogn Ejer i 2017: Dejbjerg Menighedsråd Funktion 2017: Præstegård Størrelse 2017: - Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet

''English'' Since 1923 Dejbjerglund has been the local parsonage, but its history goes back further than that. In the 16th and 17th centuries Dejbjerglund was a manor belonging to changing noble families Skram, Lange and Kaas. Like many of the smaller manors, Dejbjerglund sold its underlying farms and large parts of the manorial lands in the years around 1800.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''