Dejbjerg Præstegårdsmose
Intro

I den nu udtørrede mose sydvest for Dejbjerg Kirke står en mindesten tæt ved det sted, hvor der i 1881 og 1883 blev fundet to pragtvogne, ofret adskilt i enkeltdele for 2000 år siden. Nedlægningen er sket umiddelbart vest for en formodet, menneskebygget vej over mosen.

Vognene er overdådigt udsmykkede med bronzebeslag og er uden sidestykke blandt samtidige vognfund i Nordeuropa. De er udstillet på Nationalmuseet. Deres produktionssted er endnu ikke fastlagt endeligt. Fortolkningen af det usædvanlige fund støtter sig ofte til et citat af den romerske historieskriver Tacitus, der år 98 beretter om germanerne, dvs. befolkningsgrupperne nord for Rhinen. Her brugte visse stammer en indviet vogn, stående dækket af klæde i en hellig lund på en ø'' ''i oceanet. Vognen blev anvendt om foråret til at køre rundt med gudinden Nerthus. Efter seancen rengjorde slaver gudinde og vogn, hvorefter de opslugtes af en sø. Åbenbart har bevidstheden om vognofringer holdt sig flere århundreder, idet der er foretaget symbolske ofringer af vognaksler i samme mose igen omkring 400 e.Kr. Tre store og adskilte jernalderlandsbyer, samtidige med vognene, er inden for de senere år blevet lokaliseret tæt omkring den daværende mose. Området har åbenbart været tæt beboet i jernalderen. En klar social lagdeling på en af de tilhørende grav- pladser fremhæves af en særlig rig grav med tilhørende dødehus. Den gravlagte kan være blandt dem, der har ejet og brugt vognene.

''Publiceret''