Dejbjerg-områdetIntro

Storslået landskab med Dejbjerg kirke som centrum, hulveje, tomten af herregården Dejbjerg, stor dyrefold, Dejbjerg hede, rakkertomter, Bundsbæk Mølle. Stort bebyggelsesområde med kontinuitet gennem jernalder og vikingetid. Offermosen med Dejbjergvognenes fundsted er en del af dette miljø.