Degnestol fra Vester Åby Kirke


Degnestol af egetræ, ca. 1530, fra Vester Åby Kirke. Våbenskjoldet er for familien Gyldenstjerne. Degnestolen findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Degnen skulle både synge i kirken og undervise børnene i kristendommens lære. Undervisningen foregik i kirken og degnestolen har fungeret som en slags kateter. Degnestolen fra Vester Åby Kirke bærer familien Gyldenstjernes våben.

Danmarks første bog blev trykt i Odense i 1482. Fra da af blev det muligt at sprede viden i et hidtil uset omfang og tempo. Den trykte bog spiller stadig en vigtig rolle i skolesystemet, men brugen af den har udviklet sig fra latinskolernes udenadslære til nutidens ansvar for egen læring. Fynboen Christen Kold, der var frontkæmper i friskolebevægelsen, var med til at starte denne udvikling.

Den sorte skole Efter reformationen i 1536 blev der oprettet latinskoler, der havde til formål at forberede eleverne til universitetet og uddanne fremtidens præster. Undervisningen var præget af udenadslære, og afstraffelse med slag eller ris hørte til dagens orden – ofte så blodet flød.

I 1537 blev Odenses tre skoler lagt sammen til én latinskole, og i de andre fynske købstæder kom der latinskoler i løbet af de følgende århundreder. I Assens, Nyborg, Faaborg og Kerteminde lukkede latinskolerne dog allerede i 1740. Odense var herefter den eneste købstad på Fyn, hvor man kunne få undervisning, der forberedte til universitetet.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', som kan ses på Møntergården i Odense.