De tyske flygtninge i Skovlejren


Tyske flygtninge indretter køkken i Gråskelejren.


Gråskelejren

Intro

I starten af 1945 og frem til 1949 befandt der sig 250.000 tyske flygtninge, der var kommet til Danmark på flugt fra den Sovjetiske hærs fremmarch på østfronten. De blev fra midten af 1945 og resten af deres ophold, placeret i flygtningelejre rundt om i landet.

''På flugt'' Den 12. januar 1945 indledte den sovjetiske hær deres modoffensiv mod den tyske østfront. I løbet af fire måneder lykkedes det den røde hær at indtage Berlin. Undervejs mistede 14 millioner etniske tyskere fra Danzig, Østpreussen og Poznau deres hjem. Det medførte en massevandring mod det tyske østersøområde, for at slippe væk fra de sovjetrussiske ødelæggelser. I alt omkom ca. 2. millioner mennesker på vejen på grund af sult, kulde og sygdom. Heraf undslap 250.000 til Danmark. ''De tyske flygtningelejre'' Da de første flygtningestrømme ankom til Sønderjylland d. 8. februar og nogle få dage senere i København, indledtes en kamp om at få de mange flygtninge indkvarteret rundt omkring i landet. Den tyske besættelsesmagt beslaglagde skoler, forsamlingshuse, ferielejre, sommerhuse og i enkelte tilfælde hele landsbyer til indkvartering. Flygtningene levede under trange forhold, dårlig hygiejne og havde ikke adgang til stabil rationering og medicin. Over 10.000 tyskere døde i det første halve år i Danmark. Efter befrielsen stod den danske stat med et kæmpe problem. Man kunne ikke sende de tyske flygtninge hjem, og mange af indkvarteringsstederne var ikke egnet til ophold af så mange mennesker. Under arbejds- og socialministeriet oprettede man flygtningeadministrationen, der skulle varetage de tyske flygtninge. Der blev oprettet flygtningelejre, primært ved tidligere tyske militærlejre eller flyvepladser. Den største af disse var Oksbøl-lejren med 35.000 flygtninge. ''Hjemsendelse'' Sidst i 1946 kunne hjemsendelsen af de tyske flygtninge begynde. Mange af de mindre lejre blev lukket, og flygtningene blev koncentreret omkring de største lejre ved Oksbøl, Rom, Ry og Aalborg. Den sidste tyske flygtning forlod Danmark i starten af 1949.

Gråskelejren blev anlagt i skoven omkring Gråskegård. Lejren havde 175 flygtninge i maj måned 1945. Det var primært mænd i alderen 14-70, samt enkelte kvinder og børn. De blev indkvarteret i barakker der var sprængstyksikret med store sanddæmninger. Lejren blev i løbet af 1945 udvidet med flere barakker, og i starten af 1946 var det den største lejr på Djursland med over 1000 tyske flygtninge. ''Fakta:'' Opført: 1945 m. 175 flygtninge. Udvidelse: 1945-1946 m. 1115 flygtninge. Lukning: 5. maj 1947. Lejrleder: Ove Henrik Aagaard Hansen Størrelse: 15 barakker.