De stærke jyder


Mindestue. De stærke jyders skole i Gammelsole fra 1907


Mindestue, gavl. Mindestuens østre gavl


Skolestue. Skolestuen med træbænke og "prædikestol" er endnu bevaret

Intro

1791 udkom ”Balles Lærebog”, og i 1798 kom "EVANGELISK-KRISTELIG PSALMEBOG". Mellem Vejle og Horsens, hvor små kredse af "opvakte" kristne havde dannet en almuebevægelse, stødte de nye bøger på hårdnakket modstand...

1791 udkom ”Balles Lærebog”, og i 1798 kom "EVANGELISK-KRISTELIG PSALMEBOG". Mellem Vejle og Horsens, hvor små kredse af "opvakte" kristne havde dannet en almuebevægelse, stødte de nye bøger på hårdnakket modstand. ”De opvakte” betragtede de nye bøger som falsk lærdom og nægtede at lade deres børn undervise efter dem. Modstanden kostede dagbøder og tugthusstraf, men de holdt ud. Derfor fik de tilnavnet "De stærke Jyder". I dag er bevægelsen historie, men i Gammelsole findes en mindestue med bøger og dokumenter fra bevægelsens historie. ''Den stærke smed'' I 1796 overtog Hans Nielsen Smed sin fars smedje i Korning. En dag kom en dybt religiøs mand til smedjen, og han indprentede Hans Nielsen Smed: "Du skal tænke på evigheden". Smeden blev omvendt, og derefter blev der afholdt vækkelsesmøder hos ham. Han blev De stærke Jyders forkæmper og ukronede konge. Han havde et stridbart og stædigt sind, og der opstod mange stridigheder mellem de vakte og myndighederne i Korning. Smeden holdt dog fast ved sine synspunkter på trods af udpantninger, tugthus og til sidst tvangsfjernelse af børn. Han var kompromisløs og parat til at gøre alt for troens skyld.