De nordiske sten i Randers


De nordiske sten på deres oprindelige plads på Nordens Plads i Randers

Intro

De nordiske sten på Tronholmen repræsenterer sammenholdet og samarbejde mellem Randers og dens fire nordiske venskabsbyer – nemlig Lathi i Finland, Ålesund i Norge, Västerås i Sverige og Akureyri på Island.

De nordiske sten blev fragtet til byen i 1996, hvor de blev opstillet på den ny anlagte Nordens Plads på toppen af Østervold. På et venskabsbymøde i 1994 mellem Randers, Lathi i Finland, Ålesund i Norge, Västerås i Sverige og Akureyri på Island havde de fem borgmestre aftalt, at de nordiske venskabsbyer hver skulle sende en stor, egnstypisk sten fra deres område, som skulle markere den nye plads i Randers. De fire sten, som i alt vejede 80 tons, fik byen foræret af venskabsbyerne, som også havde finansieret transporten til Randers. Den sidste sten var selvfølgelig her fra byen. Den blev fundet under en udgravning på lossepladsen på Ørneborgvej. Randersstenen viste sig i øvrigt at veje 10 tons mere end de forventede 18 tons, så BMS måtte have fat i en ekstra kran, da kolossen skulle løftes på plads. Kort efter år 2000 begyndte snakken om en omlægning af Østervold og dermed også Nordens Plads, hvor de nordiske sten var placeret, at blusse op. Diskussion var ansporet af bryggeriet Thors lukning i august 2003, som havde efterladt en stor, tom grund i centrum af midtbyen. Byrådspolitikkerne ønskede at udnytte den tidligere Thor-grund og få den til at indgå naturligt i midtbyens byplan, så udfordringen var at smelte Østervold og det nye byareal sammen. I den proces svævede Nordens Plads lidt i det uvisse, da den ikke længere rigtig passede ind i planerne. Det blev til sidst besluttet at flytte stenene, da pladsen ikke længere passede ind i visionerne for den nye bymidte. ''En ny plads til fritiden'' I den samme periode var der også fremskredne planer om anlæggelsen af Tronholmparken syd for havnebassinet. Her var visionerne at få etableret et rekreativt område, hvor der var tænkt på såvel udendørs træningsmuligheder for borgere som at skabe forskellige ”lommer”, hvor man har lyst til at slå sig ned. Den nye park blev forsynet med løbevenlig gummiasfalt, store runde bede, en træningspavillon, et areal til f.eks. beachvolley, forskellige bænke, Sven Dalsgaards skulptur De 3 Søjler og Børge Jørgensens skinnende blanke stålskulptur. Det blev besluttet, at de nordiske sten skulle flyttes ned i denne park. Den 26. august 2009 - 13 år efter indvielsen - startede det tunge arbejde med at flytte de fem sten til den nye Tronholmpark på sydsiden af havnen. Her vokser de direkte op af den græsklædte jord i den samme indbyrdes placering, som de havde på Nordens Plads. Venskabet mellem byerne blev selvfølgelig bevaret, selvom stenene holdt flyttedag.

I 1992 afholdt Randers Kommune en stor udstilling i byen, hvor man fremviste og debatterede visionerne for fremtidens midtby – blandt andet en helt ny indretning af Østervold. Nordens Plads var en lille del af planerne for Østervold, som var fokuserede på, hvordan man kunne inddrage gaden i byens liv og gøre den mere levende, men det var den første del af visionerne, som blev realiseret. Det skyldtes blandt andet en henvendelse fra bryggeriet Thor, at man fik sat gang i anlæggelsen. I 1993 havde bryggeriet Thor søgt kommunen om tilladelse til at bygge et nyt bundfældnings-bassin på arealet nord for Østervold/Nordregrave. I første omgang blev tilladelsen ikke givet, da den oprindelige tiltænkte plads til bassinet ikke ville være særlig smart, hvis byen på et senere tidspunkt ønskede at nyindrette Østervold, som man havde debatteret året før. Teknisk Forvaltning indgik derfor i en dialog med bryggeriet, og man fandt frem til en løsning, som passede begge parter. Thors nye bassin blev i stedet placeret og støbt, så det udgjorde en buet bagkant, der skulle fungere som bagvæg for en ny plads ned mod Østervold. Samtidig indvilligede bryggeriet i at afgive areal til en offentlig plads. ''Udsigtsplads over byen'' Det nye bassin var lukket med udluftning mod nord. I den oprindelige plan var det tænkt, at der skulle bygges et opholds- og udsigtsareal i sammenhæng med bassinets tag – godt tre meter over Østervold – hvor man kunne stå og kigge ned på byen og omkring udsigtspladsen skulle der bygges en butiksarkade. Den bærende ide for Nordens Plads – og deraf navnet – var, at den skulle prydes med store stenblokke fra hver af byens nordiske venskabsbyer. Projektets samlede pris forventedes at blive på 1.700.000 kr., men arbejdet kunne gøres i etaper, så man ikke skulle have den samlede udgift på én gang. Den 2. marts 1993 sagde et enigt Randers Byråd ja til etape 1 af anlæggelsen af Nordens Plads. ''Anlæggelsen'' Anlæggelsen af Nordens Plads gik herefter langsomt i gang. Den 19. september 1994 - efter pladsen havde ligget hen i byggerod i nogle måneder - indgik byrådet en aftale om at få gjort den færdig i årets budgetforhandlinger. Visionen om butiksarkade og udsigtsplads blev droppet og i stedet fik man støbt betonmure og bygget afskærmning på den cirkelformede plads. Desuden fik man plantet en række grønne træer og vinplanter langs muren. Pladsen blev udformet som et delta med rindende vand, hvor planen var, at der skulle placeret en stor sten fra Randers Kommune og én fra hver af de fire nordiske venskabsbyer. ''Indvielsen'' Lørdag den 5. oktober 1996 blev Nordens Plads i toppen af Østervold officielt indviet med korsang og borgmestertale. Dagen var arrangeret under temaet ”Nordens Dag”, og borgmester Keld Hüttel sluttede sin tale med at hylde det nordiske samarbejde mellem de fem venskabsbyer. Blandt de mange mennesker, som var mødt op, var også repræsentanter fra de fire venskabsbyer, som kunne nyde tonerne af nordiske sange og iagttage de fem landes flag blafre i efterårsvinden. Et levende symbol på det nordiske sammenhold fik man, da et dansk-islandsk par, som netop var blevet viet på Rådhuset, valgte at få taget deres bryllupsbilleder på pladsen under åbningen. De stod selvfølgelig mellem den danske og den islandske sten.

''Publiceret''