De gamle slusehuller


Flyfoto af Hejlsminde syd for broen, set fra vest. Den krumme mørke stribe af vegetation midt i billedet markerer det ene af sluseudløbene fra 1600-tallet. Den bageste del af renden er "De gamle slusehuller".

Intro

Et par dybe vandhuller markerer stedet for de første sluser ved udløbet fra Hejlsminde til Lillebælt. Slusen og dæmningen tværs over den oprindelige fjordmunding tjente til at danne et stort ferskvandsreservoir i 1600-tallet.