De fire produktionshallerIntro

Hallerne er bygget i 1949, 1952, 1954 og 1960. De er i beton, mursten og i et plan og bygget af Axel Nielsen, der i 50’erne var Thriges faste ingeniør. Svejsehallerne er lavet i funktionalistisk stil, dog med et par mindre detaljer i murstenene.

Den første produktionshal blev bygget i 1949 og brugt til seriefremstilling af småmotorer. Fabrikken var et eksempel på en selvstændig produktionsenhed, hvor man seriefremstillede motorer fra råmateriale til afslutning. I modsætning til det gamle produktionsanlæg, hvor værkstederne var delt op i funktioner, var der i det nye værksted forskellige typer arbejdsmaskiner i ét stort værksted, der tillod, at man kunne producere en motor fra råmateriale til færdigt produkt. I fabrikken var der installeret to transportbånd. Fabrikshallen var et eksempel på moderne industrialisering og masseproduktion, hvor man havde skåret de sidste sekunder af ved at lade maskinerne bevæge sig rundt af sig selv. Den anden fabrik blev bygget i 1952. I fabrikken svejsede man maskiner sammen. Hos '''Thrige''' var man begyndt at bruge mere svejsning i produktionen i stedet for støbning, og der var et behov for at udvide kapaciteten. For at bygge produktionshallen måtte '''Thrige''' ansøge om materiale fra staten, da der stadig var mangel på materialer i Europa. Virksomheden fik bevilliget sin ansøgning, hvilket højst sandsynligt skyldtes produktionens karakter. Behovet for udbygning skyldtes den øgede efterspørgsel på el-markedet, der kom i forbindelse med genopbygningen af Europa efter Anden Verdenskrig. Selv i Danmark, hvor der ikke havde været nogen betydelig destruktion, var produktionsapparatet nedslidt. Der var derfor behov for nye motorer, som '''Thrige''' kunne levere. Den næste hal blev bygget i 1954 og var en montagehal for elektrisk skibsudstyr. Thrige satsede i årene på at levere elektrisk skibsudstyr blandt andet skibsspil, styresøjler og palleelevatorer til Odense Staalskibsværft. Virksomheden satsede meget på skibsproduktionen, som var et prestigeprodukt, der jævnligt blev omtalt i Thrigebladene. Derfor var det også et betydeligt problem for virksomheden, da Lindøværftet gennemgik en krise i 1960’erne. I slutningen af 60’erne producerede Thrige ikke længere skibsudstyr. Den sidste hal er opført i 1960 og var en smede- og svejsehal. I den periode oplevede virksomheden sin første krise. Den udenlandske konkurrence tog til, da man fik fjernet den beskyttende told som et resultat af EFTA-samarbejdet. Svaret på krisen var at fusionere med Titan. I 1969 blev der ikke længere produceret skibsudrustning; i stedet blev der produceret mindre elmotorer i de to store haller. De to mindre haller blev brugt til lager og til maskinreparationsværksted. I 1999 producerede Thrige, T-T eller Thrige-Electric ikke længere i Thrige-karreen.