De Runde haver


de runde haver. kolonihavepark i Nærum.

Intro

De runde haver i Nærum er tegnet af havearkitekten C.Th. Sørensen i 1948. Hver af de 40 haver er omkranset af en oval hæk adskilt og sammenkædet af et net af græsstier. Kolonihavetanken er en tysk ide om selvforsyning og fritidsliv, der er kommet til at stå som indbegrebet af dansk folkelighed...

De runde haver i Nærum er tegnet af havearkitekten C.Th. Sørensen i 1948. Hver af de 40 haver er omkranset af en oval hæk adskilt og sammenkædet af et net af græsstier. Kolonihavetanken er en tysk ide om selvforsyning og fritidsliv, der er kommet til at stå som indbegrebet af dansk folkelighed. Det er i det bakkede terræn i Nærum, man først og bedst ser ideen få kunstnerisk form. Kolonihaverne er da også som noget usædvanligt fredet efter bygningsfredningsloven. ''Bevægelig hvile'' I Nærum kolonihaver har man sørget for, at hækstrukturen passer sammen med et græsklædt kuperet terræn. Der er plads til et lige så vigtigt fælles rum mellem hækkene, hvilket giver børnene et sted at lege og nedsætter risiko for nabostrid om en fælles hæk. Inden for hækkene dyrkes der grøntsager og blomster på rad og række. Uden for hækkene trives det ufriserede fælles. Ifølge den oprindelige tanke skulle græsstierne slås med le eller bides af får. Hækplanterne kunne veksle mellem vilde roser, liguster, avnbøg, thuja og tjørn. Og der var frit valg, om hækken skulle være høj eller lav, klippet eller vildtvoksende. I kolonihaverne veksler det givne og det skabte i bevægelig hvile.