De Lichtenbergsvej


Billedet af De Lichtenbergsvej

Intro

De Lichtenbergnavnet er knyttet til Hessel gods. Carl Gerhard de Lichtenberg overtog omkring 1840 Hessel.

De Lichtenbergnavnet er knyttet til Hessel gods. Carl Gerhard de Lichtenberg overtog omkring 1840 Hessel. Efter hans død overtog enken Casperine driften af herregården, indtil hun overlod den til sin søn Gerhard de Lichtenberg. Gerhard de Lichtenberg var en dygtig landmand og var blandt andet med til at forædle den såkaldte "Grenå-havre" og dræne engområderne syd for Grenaa. Hans hustru Anna vandt en pris for godsets smør på den internationale landbrugsudstilling i London i 1879. I 1918 solgte Gerhard de Lichtenberg Hessel til et konsortium, der samme år solgte gården videre til Ove Svendsen. I Ove Svendsens tid som ejer udstykkedes en stor del af gården. Blandt andet blev et stort areal med plantage, hede og strand solgt til Grenaa by i 1931. Området dækker Grenaa plantage.