Davinde Vandmølle


Davinde Vandmølle i Den Fynske Landsby, efterår


Davinde Vandmølles stuehus.


Bagsiden af Davinde Vandmølles stuehus med møllehjulet.


Vinter ved Davinde vandmølle i Den Fynske Landsby.


Vinterbillede fra davinde vandmølle i Den Fynske Landsby


Davinde Vandmølle i Davinde, før nedtagning og flytning til Den Fynske Landsby.

Intro

Vandmøllen i Davinde kendes fra skriftlige kilder så tidligt som 1585. Frem til 1829 var vandmøllen ejet af Sanderumgård. I 1943 blev den bindingsværksbyggede mølle købt af Den Fynske Landsby og siden genrejst der. Møllens sidste ejer var Peter Jensen.

Byggeskik
Vandmøllegården fra Davinde er en bindingsværksgård, og bygningerne viser, at der var et økonomisk overskud, da de blev bygget. Bindingsværket er solidt, og der har været rigeligt med træ til rådighed. De murede vægge af brændte sten repræsenterer også en vis værdi, der stemmer godt overens med, at bygningerne stammer fra ’Kornsalgstiden’, som var præget af god høst og gode kornpriser. Taget er af rør og med kragetræsrygning.

Bygningshistorie
Davinde Vandmølle kendes fra skriftlige kilder helt tilbage fra 1585. De nuværende bygninger er dog langt yngre, og en mere nøjagtig bygningshistorie kendes først fra 1800, hvorfra den første brandtaksation er bevaret. I 1800 omtales en vandmøllegård, bestående af fire længer. Stuehuset indeholdt på dette tidspunkt to stuer, tre kældre, bryggers og møllehus og havde desuden en bageovn og to skorstene.
Dette bygningskompleks blev fuldstændig fornyet i årene 1832-60. Først byggedes nyt mølleri, og i 1841 kom et nyt stuehus til. Det var i to etager med storstue, gæstekammer, dagligstue, spisekammer, pigekammer og forstue med bræddegulv og køkken med murstensgulv. I underetagen var der bryggers med ovn, ølkammer og pakhus. Siden blev også de resterende længer ny- og ombygget, og i 1860 stod en helt ny møllegård færdig.
I 1887 opførte møller Erik Otto Petersen en lille vindmølle ved siden af vandmøllen. Tilsyneladende var kundegrundlaget dog ikke stort nok, for allerede før 1920 blev vindmøllen revet ned igen.

Davinde Vandmølle står i dag i Den Fynske Landsby. Find den her.

Mølleteknik
Mølleværket er indrettet i mølleriets kælder. Det havde oprindelig rugkværn, grynkværn og skalkværn og blev få år efter opførelsen udvidet med en sigtekværn. Værket blev drevet af et overfaldshjul på 6 alen (ca. 3,75 m). Davinde Vandmølle var en såkaldt græsmølle. Vandstanden i mølledammen, der fik tilført vand fra bybækken, var om sommeren så lav, at dammen fungerede som græsning for landsbyens dyr.


Davinde Vandmølle var ejet af herregården Sanderumgård fra 1585, til den i 1829 blev købt til selveje af den hidtidige fæster.
De folk, der boede på Davinde Vandmølle, var velhavende. Indtægterne kom fra mølleriet, hvor enhver, der skulle have korn malet til mel, betalte en fast del (1/18) af kornet i afgift til mølleren. Peter Brochmann, der var fæster på Vandmøllegården fra 1735, var rig nok til at oprette et legat på 125 rigsdaler, af hvilket renterne hvert år til jul og påske skulle gives til fem fattige i sognet. Og da hans barnebarn, Marie Cathrine Jacobsdatter, skulle giftes i 1800, var der råd til at holde bryllup med 100 gæster på vandmøllen samt til en betydelig medgift.
De gode tider fortsatte under den første selvejermøller Johan Petersen, der påbegyndte den store ombygning, men fra 1890’erne blev det nedgangstider. Den fri møllenæring medførte større konkurrence, og ’Kornsalgstiden’ afløstes efterhånden af andelstidens fokus på husdyrbrug. Begge dele kan have påvirket mølleforretningen. Davinde Vandmølle havde seks forskellige ejere i perioden 1892-1942 – et tegn på, at det var svært at få det til at løbe rundt.

Davinde vandmølle blev flyttet til Den Fynske Landsby i 1943.Find den her.

Folketællinger
1787
Jacob Brochmand, 49 år, gift, husmand og møller
Ane Andersdatter, 26 år, gift, hans kone
Maria Cathrine Jacobsdatter, 6 år, ugift, deres datter
Johanne Jo?datter, 19 år, ugift, tjenestepige

1801
Jacob Petersen Brochmand, 62 år, gift, Mand, Møller, Bonde
Ane Andersdatter, 39 år, gift, hans kone
Mette Brochmand, 10 år, ugift, deres barn
Peter Brochmand, 7 år, ugift, deres barn
Susanne Brochmand, 5 år, ugift, deres barn

1834
Johan Petersen, 38 år, gift, møller
Karen Andersdatter, 33 år, gift, hans kone
Jacob Johansen, 14 år, ugift, deres barn
Anders Johansen, 12 år, ugift, deres barn
Anne Johansdatter, 9 år, ugift, deres barn
Peter Johansen, 7 år, ugift, deres barn
Cornelius Johansen, 2 år, ugift, deres barn
Knud Jensen, 37 år, ugift, tjenestekarl
Anne Pedersdatter, 33 år, ugift, tjenestepige

1840
Johan Petersen, 44 år, gift, mølleeier
Karen Andersdatter, 39 år, gift, hans kone
Jacob Johansen, 20 år, ugift, barn
Anders Johansen, 18 år, ugift, barn
Peter Johansen, 13 år, ugift, barn
Cornelius Johansen, 8 år, ugift, barn
Hans Johansen, 4 år, ugift, barn
Anne Johansdatter, 15 år, ugift, barn

1845
Johan Petersen, 48 år, gift, møller
Karen Andersdatter, 44 år, gift, hans kone
Jacob Johansen, 24 år, ugift, deres børn
Anne Johansen, 19 år, ugift, deres børn
Peter Johansen, 17 år, ugift, deres børn
Cornelius Johansen, 10 år, ugift, deres børn
Hans Johansen, 8 år, ugift, deres børn
Karen Johansen , 4 år, ugift, deres børn
Johanne Johansen, 1 år, ugift, deres børn

1850
Søren Jørgensen, 55 år, gift, huusfader, møller
Karen Hansdatter, 28 år, gift, hans kone
Hans Christian Sørensen, 5 år, ugift, deres søn
Jens J. Sørensen, 2 år, ugift, deres søn
Lars Hendriksen, 40 år, ugift, Tjenestekarl
Anne Cat. Pedersdatter, 23 år, ugift, Tjenestepige
Sine Nielsen, 26 år, ugift, Tjenestepige

1855
Søren Jørgensen, 62 år, gift, huusfader, møller
Karen Hansdatter, 32 år, gift, hans kone
Hans Christian Sørensen, 10 år, ugift, barn
Jens Jørgen Sørensen, 7 år, ugift, barn
Niels Peter Sørensen, 4 år, ugift, barn
Rasmus Sørensen, 2 år, ugift, barn
Udøbt , under 1 år, ugift, barn
Mads Hansen, 28 år, ugift, tjenestefolk
Anne Marie Christensen, 19 år, ugift, tjenestefolk

1860
Søren Jørgensen, 67 år, gift, huusfader, møller
Karen Hansdatter, 37 år, gift, hans kone
Hans Christian Sørensen, 15 år, ugift, deres børn
Jens Jørgen Sørensen, 12 år, ugift, deres børn
Niels Peter Sørensen, 10 år, ugift, deres børn
Rasmus Sørensen, 8 år, ugift, deres børn
Marie Kirstine Sørensen, 6 år, ugift, deres børn
Carl Christian Sørensen, 3 år, ugift, deres børn
Anders Nielsen, 26 år, ugift, møllersvend
Petrine Nielsen, 25 år, ugift, tjenestepige

1870
Ole Jensen Damgaard, 32 år, gift, husfader, møller
Karen Hansdatter, 46 år, gift, husmoder
Marie Kirstine Sørensen, 15 år, ugift, deres børn
Carl Christian Sørensen, 12 år, ugift, deres børn
Anders Christian Knudsen, 27 år, ugift, møllerforpagter
Andreas Madsen, 29 år, ugift, møllesvend

1880
Peder Madsen, 29 år, gift, husfader, forpagter
Magdalene Kirstine Petersen, 25 år, gift, hans kone
Peder Nielsen, 45 år, ugift, tjenestefolk
Dorthea Rasmussen, 19 år, ugift, tjenestefolk
Anna Kirstine Madsen, 2 år, ugift, deres datter

1890
Erik Otto Petersen, 36 år, gift, husfader, møller
Agnete Emilie Hekkeby, 23 år, gift, husmoder
Agnes Hekkeby, under 1 år, ugift, barn
Petrine Pedersen, 19 år, ugift, tjenestefolk
Jens Peter Pedersen, 25 år, ugift, tjenestefolk
Jeppe Larsen Jeppesen, 18 år, ugift, tjenestefolk
Rasmus Georg Hansen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Jens Larsen , 56 år, ugift, tjenestefolk

1901
Hans Andres Kroman Rasmussen, 1854 11/8, gift, Husfader og Møller, født i Aalsø, Randers A. Katrine Emilie f. Eriksen, 1859 8/5, gift, Husmoder, født i Herredsted, Svendborg A.
Anne Sofie Margrethe Rasmussen, 1885 22/10, ugift, Barn, født i Ølst, Randers A
Ramus Kristian Kroman Rasmussen, 1887 20/1, ugift, Barn, født i Herredsted, Svenborg A.
Rasmus Peder Rasmussen, 1883 4/5, ugift, Tjenestetyende, født i Nørrebroby, Svendborg A.