Davinde


Gadeparti i Davinde. 1936.


Davinde bystævne

Intro

Davinde er nævnt første gang 1397 i formen Daffwinge. Forleddet er sandsynligvis davund, der betyder fugtig. Efterleddet er ’-und’, som betyder ’forsynet med’.