Daugstrup


Daugstrupgårds arbejdsfolk opstillet foran hovedbygningen.

Intro

Daugstrup er nævnt første gang 1391 i formen Daxtorp. Forleddet er mandsnavnet Dagh. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.

Daugstrupgård ligger et par kilometer sydvest for Daugstrup.

Daugstrupgård var tidligere en fæstegård under Østrupgård, men frasolgtes 1909. Jordtilliggende 98 ha. Hovedbygningen er opført 1845.

Daugstrupgård markerer sig i landskabet på grund af et usædvanligt tårn, som ses tydeligt fra landevejen. Tårnet blev opført i 1912.