Daugbjerg kalkgrube


Daugbjerg Kalkgruber.


Indgang til Daugbjerg gamle Kalkgruber.


Daugbjerg kalkgruber. Udenfor.


Fra Daugbjergs gamle gruber.

Intro

Daugbjerg Kalkgruber er landets ældste kalkmine. Her har man hentet kalk siden de første stenkirker blev opført omkring år 1100. I alt er der i området 35 km. grubegange.

Daugbjerg-bønderne gravede fførst et kegleformet hul ned til kalklaget, og huggede herefter gange ud i selve kalken. Kalkstenene blev båret ud af kvinder, som havde dem i et trug foran sig.

Længere inde i minerne arbejdede kvinderne i kæder, så hver gik 30 skridt med byden. Mange af gangene er så lave, at de måtte gå krumbøjet.


Når kalken var båret ud, blev den kørt til ovnen, som var muret op af store kampesten. Brændslet var lyng, 70-80 læs til en brænding, men så var der også brændt kalk til 250 til 300 tønder læsket kalk.

Berændingen stod på i fire døgn, som regel fra tirsdag til lørdag. Søndag kølede ovnen af, og mandag blev kalken læsset på vogne.

I nætterne under en brænding var der ofte et særligt miljø omkring ovnen, hvor egnens unge mennesker samledes til sang og dans.

Således fortsatte kalkbrydningen, indtil industrialiseringen satte ind, og mere energibesparende ovne af mursten kom til.


Grubegangene var i en periode glemt, men blev fundet i 1922 af et par drenge.

I dag er Daugbjerg Kalkgruber indrettet som oplevelsessted med museum og café. Stier og huler er oplyst, nogle steder må man orientere sig ved starinlys, hvilket bidrager til den stemningsfyldte oplevelse.