Daugård i Astrup, Bryndum sogn

Intro

Astrupvej 31. Matr 7a Astrup, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Enghavegård en halvgård i Astrup. 1664 vurderet til 2 tdr 6 skp hartkorn. 1688 4 tdr 2 skp 3 fdk hartkorn. Halvgården blev delt i to kvartgårde.

De to kvartgårde var Enghavegård og Daugård, hver med 2 tdr 1 skp 1 fdk 1½ alb hartkorn. Før ca. 1860 lå gården 400 m mod nordøst, få meter øst for, hvor Enghavegård oprindeligt lå. Daugård tilhørte Bryndum Præstegård (Bryndum Præstegårds mensalgård) frem til 1792 og blev da frasolgt til gårdfæsteren. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Rasmus Eskesen, som var gift med Maren Hansdatter, De frikøbte gården i 1792. Rasmus Eskesen udparcellerede gården. 1 tdr 6 skp hartkorn blev frasolgt til ejeren af matr 3a omkring 1796 – af denne jord blev 4 skp lagt ind under Mikkelsgård, 4 skp blev til en ny ejendom (matr 9), og 6 skp blev lagt ind under Enghavegård. Daugård beholdt kun 3 skp 1 fdk 1½ alb hartkorn og var dermed kun et husmandsbrug. Samtidig (1799) med at de 6 skp hartkorn blev lagt ind under Enghavegård, blev Enghavegårds og Daugårds jord omdelt, således at Daugårds jord i stedet for at ligge øst for Enghavegårds blev samlet i det nordvestre hjørne af Enghavegårds jord. I 1803 blev datteren Ane Eskesdatter gift med Christen Toersen fra Billumtarp i Billum Sogn. Han overtog ejendommen i 1810. Christen Toersen var snedker, men udvidede også landbruget. En tid havde han tilbagekøbt de 6 skp hartkorn fra Enghavegård, i 1814 blev tilkøbt en hedelod i Lifstrup, og i 1837 1½ skp hartkorn fra matr 3a. Ejendommen havde dermed 4½ skp hartkorn samt en hedelod i Lifstrup. Datteren Kirsten Maria Christensdatter blev 1838 gift med Rasmus Jensen, en søn af Jens Jensen fra Mikkelsgård, og han overtog ejendommen 1842 – de havde boet der siden giftermålet. Kirsten Maria Christensdatter var væverske, og Rasmus Jensen skrædder. De fik ingen børn. De drev ejendommen til 1860. I 1860 blev gården overtaget af Henrik Schrøder Hansen, som samtidig havde matr. 9. Han lod nye bygninger opføre ved nuværende placering. Han videresolgte gården 1863 til Anders Johan Andersen fra Enghavegård, men blev muligvis boende. Sidstnævntes enke videresolgte gården 1866 til Jens Christian Jensen og hustru Kirsten Christensen. Han døde allerede 1879, hvorefter enken 1880 blev gift med sin karl Thomas Nielsen fra Bryndumdam i Bryndum sogn. Hun døde selv 1891. 1897 blev gården overtaget af Kirsten Marie, født Christensen, og Peder Hansen, som boede i Varde forinden. Peder Hansen stammede fra Hostrup og var en bror til Søren Hansen fra Mikkelsgård. Deres datter Anne M. K. Hansen blev gift med Anton Severin Mathiesen fra Guldager, som overtog gården 1915. Han havde inden ægteskabet tjent på Astrupgård. Anton Mathiesen tilkøbte flere små jordlodder – forinden var der også tilkøbt lidt jord. Til gengæld blev 1940 udstykket 10 tdr l til en ny ejendom for en søn. 1943 – 44 lod de nye bygninger opføre efter en brand. De drev gården til 1955 og flyttede derefter til Tarp. I 1955 blev gården overtaget af sønnen, nuværende ejer Ejvin Severin Mathiesen. Han blev gift med Eva Christensen fra Rousthøje i Grimstrup Sogn 1959. De moderniserede gården, lod nye udbygninger opføre og tilkøbte jord ad flere gange. Blandt andet blev Mikkelshøjevej 4 lagt ind under gården. Eva Mathiesen døde 1991. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016