Danstedgård


Danstedgård

Intro

Dansteds nuværende hovedbygning er efter en brand nyopført i 1980, men stedet nævnes flere gange i 1400-tallet. På det tidspunkt var der formentlig tale om en landsby med en adelig gård Danstedgård. I 1777-1812 hørte gården ind under grevskabet Christianssæde.

Reventlow begyndte sine jordreformer på Danstedgård
C. D. Reventlow havde i 1777 købt Dansted, hvor jorden kun blev brugt til græsning. Det var derfor lettere her at omlægge til den nye og mere effektive dyrkningsform ”kobbelbrug”. Normalen var på Lolland, at der var 4 opdyrkede marker, så jorden hvert 4. år lå brak. Resten var overdrev med konstant græsning. Det nye var, at al jorden blev indhegnet og kun lå i 4 år med græs – og blev gødet af dyrene – hvorefter jorden kunne dyrkes med større udbytte i 4 år.
Det er Reventlow selv der i 1886 brugte Dansted som eksempel i sin argumentation for reformer. Ved samme lejlighed lovede han at ville sælge gårdene til bønderne mod fast årlig afgift. Med arvefæste kan bonden kan dermed sælge gården frit, således at næste ejer blot overtager fæsteafgiften.

/Henning Aggerholm

Anvendt litteratur: Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 824ff
C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. V, 1928 s 376ff
E. M. Boyhus: Landvæsenets indretning på grevskabet Christianssæde. I Lolland Falsters Historiske Samfund 1988 s 31-41
Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 64 ff.


Prioritet 1
Kulturmiljøet vurderes som prioritet 1, da landskab og bebyggelser er stort set uforandet siden landboreformerne fra 1786.

kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 64 ff.