Dansk krigergrav fra 1864
Intro

På Sct. Michaelis Kirkegård ligger en grav med 40 danske soldater fra 1864. Der blev rejst et mindesmærke på graven den 6. juli 1866.

På Sct. Michaelis Kirkegård ligger en grav med 40 danske soldater fra 1864. Der blev rejst et mindesmærke på graven den 6. juli 1866. Gravanlægget er højt, græsklædt og støttes af en mur af kampesten. Det minder om Kæmpegraven på Trinitatis kirkegård, men er mindre og mere beskedent. Den del af mindesmærket, der bærer tekst, er sammensat af to sten, der hviler på en stensokkel. Teksten lyder: ”For 40 danske krigere 1864. Herren er mit hjertes klippe og min del evindeligen. Ps. 73, 26. Vorder stærke i Herren. Eph. 6, 10”. En mindre mindesten er sat op til minde om den eneste officer, der er begravet i denne krigergrav. Dens indskrift er: ”Chr. Christensen, sekondlieutenant af 21. regiment, falden ved Fredericia d. 23. marts 1864.” De fleste af de begravede er blevet ført til lazaret i Fredericia som syge eller sårede. To af soldaterne er angivet som døde eller sårede i Fredericia, højst sandsynligt i forbindelse med bombardementet af byen den 20. og 21. marts. Ud over bombardementet var der ingen alvorlige krigshandlinger omkring Fredericia i 1864. De 4 groft tilhuggede stenpiller i gravmurens hjørner står der til minde om genforeningen i 1920. I den ene af de to forreste stenpiller er datoen 9. juli indgraveret, og i den anden er årstallet 1920 indgraveret