Dansk Toldbygning
Intro

Det danske toldsted i Hejlsminde. Bygningen var dansk toldbygning fra 1866-1931. Bygningen er opført 1866 og er i dag privatbolig.

Bygningen blev opført af gårdejer Jep Fink, Bygebjerg, som stuehus til en afbyggergård på hans jord, men krigen 1864 og grænsedragningen ændrede planerne og bygningen endte som toldsted. Efter 1931, hvor den sidste tolder flyttede, blev bygningen opdelt i to lejligheder og har været bolig for mange skiftende familier.