Dansbjerggaard, Højrup Overskovvej 34
Intro

12. oktober 1981 købte Niels Jørgen Knudsen Dansbjerggaard

Den 12. oktober 1981 købte Niels Jørgen Knudsen (NJK) ”Dansbjerggård”. Han flyttede ind sammen med Mette Juel Nielsen den 1. december. Gården havde et jordtilliggende på 26 ha, og der var 117 fedegrise i stalden. Mette og Niels Jørgen lærte hurtigt naboerne at kende, og da de holdt bryllup den 6. marts 1982, var det naboerne, der bandt ranke og pyntede omkring døren. Siden blev det til mange kopper kaffe og god snak i hinandens stuer. Mange steder var der stadig grise, køer og høns. Mælkebilerne udgjorde en stor del af trafikken på Højrup Overskovvej. NJK forsatte med at fede grise op indtil 1984. I 1989 blev jordarealet udvidet i forbindelse med en jordfordeling i Højrup. Der var en brand på gården i 1990. Efter branden blev der opført et nyt fyrrum og en garage. Samme år blev der også bygget et nyt maskinhus. Skolebussen med den faste chauffør, Emil Jørgensen, kørte forbi flere gange dagligt og hjalp gerne yngre som ældre over vejen. Det var trygt at køre med ”Mille”, der også gerne tog en snak med både voksne og børn på ruten. Jo, man var altid godt informeret omkring de sidste nyheder fra lokalsamfundet. Samtidig fik børnene råd og regler for god opførsel. Orkanen i 1999 voldte stor skade på den ene staldbygning, som derefter blev fjernet. I 1999 fik NJK mulighed for at købe et areal tillægs jord, som tidligere havde tilhørt ”Sottrup”, således at gården i dag har et jordtilliggende på 67 ha, som NJK driver tillige med 40 ha forpagtet jord ved Vamdrup. I dag er både køer og skolebørn væk. Mælkebilerne er afløst af store landbrugsmaskiner, der passer de udpagtede marker. NJK er nu den eneste landmand på Højrup Overskovvej, der driver sin egen jord. Der er planer fremme om at anlægge en midtjysk motorvej, og en af de foreslåede placeringer går gennem ”Dansbjerggård”s jord. Så måske må naturen endnu engang vige for veje og anlæg.

kommer

Kilde: Mette og Niels Jørgen Knudsen.