Dannerhøj

Intro

Navngivet den 10. august 1987. Vejen har navnefællesskab med andre veje i Visse navngivet efter oldtidshøje. Vejen blev anlagt i forbindelse med Boligselskabet Limfjordens byggeri i området. Boligselskabet kom med navneforslaget.

Aalborg byrådsforhandlinger 10. august 1987 - 05.01.01G01