Dannemare kirke


Dannemare kirkegård


Flyvergraven på Dannemare kirkegård


Kapellet ved Dannemare kirke


Dannemare kirke blev genopført i 1897 efter en brand i 1895


Parti fra Dannemare kirke


Dannemare kirke


Dannemare kirke


Flyvergrav på Dannemare kirkegård


Dannemare kirke


Dannemare kirke


Glasmosaik fra 1978, kunstner Mogens Jørgensen


Tårnur opsat i 1997, med mekanisk værk fra det hedengangne Jægersborg slot


Dannemare kirke


Dannemare kirkegård


Dannemare kirkegård


Dannemare kirke set udefra vejen


Gamle gravstene fra nedlagte grave

Intro

Kirke opført i 1896-97 i røde tegl med kor, skib og tårn efter den gamle blev delvis ødelagt ved brand i 1895. Ved branden lykkedes det at redde døbefonten og altertavlen. Arkitekten er Aage Mathiesen

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Dannemare kirkegård