Dannebrogsgade


Købmandsforretning Chr. Jensen på hjørnet af Dannebrogsgade og Helgolandsgade.

Intro

Navngivet 16.09.1895 på opfordring fra kreaturhandler A. H. Dencker, ejeren af "Gammel Kastet", der var en større gård på det sydøstlige hjørne af Ryesgade-Kastetvej krydset.

''En ny vestlig bygrænse'' Dannebrogsgade blev anlagt på et tidspunkt, hvor Vestbyen voksede eksplosivt og kom i en periode til at markere en ny vestlig bygrænse, hvor Kattesundet tidligere havde afgrænset byen mod vest. Dannebrogsgade blev som Vestbyen i øvrigt først og fremmest bebygget med boliger til arbejderklassen. Først i 1898 blev gaden sammen med Ryesgade ført helt igennem til Annebergvej. Navnet Dannebrogsgade henviser til nationalflaget "Danernes Broge", der i følge legenden faldt ned fra himlen i slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219.

Aalborg byrådsforhandlinger 122/98 95/95 Værnfelt, Kr. 1949 Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborgs Historie bd. 4 s. 436