Danmarksgade


Danmarksgade med skole

Intro

Den 09.03.1874 vedtog byrådet at "Stien forbi Gartner Bechs have" fremtidig skulle hedde Gartnervejen, dette var forløberen til Danmarksgade. Allerede få år efter fik gaden dog sit nuværende navn.

''Den 16.04.1877'' '''"Efter lang Forhandling vedtog man at kalde Gaden Nr. 4 (fra Schielleups Gang til Bredgade) Danmarksgade"'''. Vejen var altså oprindeligt planlagt som en længere to-vinklet gade. Det blev dog kun det midterste stykke, der fik navnet Danmarksgade. Idet gadestrækningen fra Bredegade til Frederikstorv i stedet blev Niels Ebbesens Gade, mens gadestrækningen op til Schiellerups Gang (en nedlagt gadestrækning lige syd for Vingårdsgade) blev til Jernbanegade. '' '' ''Trafikåre til bykernen'' Tyve år efter i 1894 forlængede man Danmarksgade med stykket fra Frederikstorv til Løkkegade. Danmarksgade var tænkt som en øst-vestgående trafikåre til aflastning for gaderne i den gamle bykerne og var et væsentligt skridt i byens udvikling og en markant bred gade, som nyankomne til byen i 1800-tallet let kunne forveksle med en hovedgade. Danmarksgade blev dog aldrig den ideelle løsning på den indre bys trafikale problemer, idet den i mange år ikke havde direkte forbindelse til hovedtrafikårer. Det fik den først ved Vesterbrogennembruddet og Limfjordsbroen først i 30erne. '' '' ''Beboere'' Danmarksgade var fra omkring 1900 først og fremmest en gade for det lavere borgerskab og bebyggelsen i gaden blev derfor typisk 3-5 etagers ejendomme i middelklassestandard, mens arbejderne på dette tidspunkt boede i Vestbyen. Specielt den vestlige del af Danmarksgade i umiddelbar nærhed af stationen, anså man for at være en del af byens ansigt udadtil sammen med bl.a. Jernbanegade, her skulle bebyggelsen derfor have en vis standard.

''Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949'' Værnfeldt, Kr. ''Aalborg byrådsforhandlinger'' 18/73 190/75 ''Aalborgs historie'' bd. 5 s. 31, 36, 60, 167, 208, 422, 471, bd. 6 s. 39, 169; ''Aalborg Stiftstidende '' 15.04.1965 '' Se flere billeder fra Danmarksgade her: '' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Danmarksgade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Danmarksgade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4]