Danmarks eneste Estrupsgade


Estrupsgade fotograferet i 1935. For enden af gaden ses Silkeborg station


Estrupsgade pyntet op til dyrskue. Set mod Skoletorvet


Jernbanebroen som Estrup angiveligt fandt penge til og som sikrede Silkeborg en central togstation.

Intro

J.B.S Estrup bliver normalt husket for sit noget problematiske forhold til demokrati og parlamentarisme. Men ikke i Silkeborg. Her huskes han for noget meget mere jordnært - nemlig stationens plads i byen. Derfor mindes han som det eneste sted i landet med en gade i Silkeborg - Estrupsgade

Da man i 1868 vedtog at anlægge jernbanen mellem Skanderborg og Silkeborg havde man sparet broen over Gudenåen væk og ville således lægge Silkeborgs station uden for byen - øst for åen. Byen indbyggere og hele området var ikke tilfredse med den beslutning og pressede på for at få en placering inden i selve byen. Det lykkedes at få staten til at bevilge penge til en bro over åen og det var den begivenhed som silkeborgenserne tilskrev Estrup og gjorde at man fandt det passende at hædre ham med en gade. Estrupgade fik dog allerede sit navn umiddelbart efter anlægget af jernbanen og succesen med stationen. På det tidspunkt var Estrup midlertidigt ude af politik som følge at helbredsproblemer. Han havde dermed endnu ikke formået at gøre sig upopulær som antidemokrat i befolkningens øjne. Læs om åbningen af jernbanen i Silkeborg Avis på [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa6810f38-7618-464f-a641-d5be896d26de/query/vest%20aaen%20station%20AND%20lplace%3ASilkeborg Mediestream] Estrupsgade er dog ikke kun interessant fordi den er unik pga. navnet. Den skiller sig også ud ved at være den eneste diagonalvej i den oprindelige planlagte by i Silkeborg. Læs mere om Estrupsgade på [http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Estrupsgade WikiSilkeborg] Estrupsgade er dog ikke den eneste vejstrækning i Danmark der mindes Estrup, i Esbjerg findes der en Estrupvej.

''Publiceret''