Dankvart Dreyer (1816-52): Fynsk landskab, i baggrunden Kjæum og Ebberup banker. 1838 - 1839. Olie på lærred.
Intro

DDankvart Dreyer blev født den 13. juni 1816 i Assens på Fyn. Han blev uddannet på Kunstakademiet i København. Selv om Dreyer prøvede kræfter med såvel portrætmaleri som historiske og bibelske motiver, var det i landskabsmaleriet hans talent trådte tydeligst frem.

Fynsk landskab er kvalitativt et stærkt værk, der forener kunstnerens sans for landskabets atmosfæriske, stoflige kvaliteter med et stærkt blik for landskabets politiske potentialer.

Det er her udtrykt gennem kunstnerens valg af en højt anlagt synsvinkel, der indkredser landskabet med dets mangfoldighed af træer, bløde bakker, snoede vandløb, bygninger. Ikke mindst oldtidsgravhøjene udfolder sig, som var det et 'rigtigt' landkort.

Dreyers lærer på Kunstakademiet, Professor Lund, havde nævnt for sine elever at de skulle ”… skabe ideale Danmarksbilleder, der skulle indeholde de smukkest tænkelige og samtidig mest typiske danske landskabstræk” - et krav som dette maleri til fulde opfylder.