Danalien

Intro

Navngivet den 25. September 1989. Danalien er beliggende i et boligområde ved Sohngårdsholmvej - fra Sohngårdsholmsvej til Blegkilde Torv. Arealet var tidligere ejet af Cementfabrikken Danmark - senere Dansk Eternit.

Betegnelsen for den kridt, bakken består af er danien. Navnet blev foreslået af entreprenørselskabet Danalith A/S, som startede på boligbyggeriet i efteråret 1989. Hele bebyggelsen blev af Danalith A/S benævnt Blegkilde, opkaldt efter lystanlægget Blegkilde, der lå lige neden for bakken fra midten af 1800tallet til det blev opkøbt af Dansk Eternitfabrik og nedlagt i 1968.

Aalborg byrådsforhandlinger 05.01.01G01