Damvejen

Intro

Vejen blev officielt navngivet af Aalborg Byråd den 06.09.1965. Vejene fik navn på baggrund af en ansøgning fra Øster Uttrup borgerforening, der ønskede, at de navne den lokale befolkning brugte, skulle optages som officielle navne.

Samtidig med dette blev også Øster Uttrup Vej (nu Vejrholm), Ved Trekanten, Brinken, Skråningen, Stien, Overvejen, Ved Dammen, Hulvejen og Markvejen officielt navngivet. Vejene fik navn på baggrund af en ansøgning fra Øster Uttrup borgerforening, der ønskede, at de navne den lokale befolkning brugte, skulle optages som officielle navne. Byrådet havde ikke noget at indvende da "landsbysamfundet tænkes bibeholdt"*. To navne "Bakken" og "Nedervejen" blev dog afvist.

Aalborg byrådsforhandlinger 8-1-39-65*