Damsbo


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Damsbo


Luftfotografi. Hovedgården Damsbo. Foto: Mogens Bo Henriksen.

Intro

Damsbo er oprettet af adelsmanden Jacob Brockenhuus i 1552 ved nedlæggelse af tre bøndergårde - Damsbo, Lille Damsbo og Fuglsang. I 1656 flyttede gården fra det gamle voldsted til det nuværende sted få hundrede meter længere mod øst.