Dampskibsbroen


Vadegrunden 1.


Vadegrunden 2.


Vadegrunden 3.

Intro

Dampskibsbroen på det sydvestlige hjørne af Alrø er kommunens fjerne hjørne – og et yndet udflugtsmål. Det er ikke så underligt, for her er højt til himlen og havudsigt omtrent hele horisonten rundt.

Dampskibsbroen på det sydvestlige hjørne af Alrø er kommunens fjerne hjørne – og et yndet udflugtsmål. Det er ikke så underligt, for her er højt til himlen og havudsigt omtrent hele horisonten rundt.
Øen med den langstrakte landsby er temmelig flad og næsten uden skov. Til gengæld er her strandenge, sandbanker og et rigt fugleliv. Plus en storslået udsigt over Horsens Fjord. Og udsigten skifter hele tiden, hvis du går en tur langs stranden på øens vestside – mod syd ser du Snaptun og ude i fjorden et havdambrug. Langt mod vest anes Horsens, og mod nordvest ses den skovdækkede Vorsø. Mod nord er der udsigt til det gamle fiskerleje ved Sondrup Strand og de fredede Uldrup Bakker. Dampskibsbroen er et godt udgangspunkt for en tur, og det vil ofte være en tur i frisk vind, for vinden har frit spil over fjorden. Stranden er smal og består mange steder nærmest af muslinger og sneglehuse. Den er ofte dækket af tang, og bliver den for besværlig at gå på, kan du i stedet følge en lille sti eller hjulsporene nogle meter inde i landet.
Der har ligget mange stenalder-bopladser på Alrø, og på øen er der derfor gjort mange fund af redskaber, så som flinteøkser og skafter til dolke. En del af fundene er gjort på stranden, for mange af bopladserne ligger nu under vand. Sandbankerne kommer og går, og sammen med Pollerne ved den østlige del af Alrø udgør de et vigtigt hvilested for trækfugle. Det lavvandede, stenede område ved Alrø har så stor betydning som spisekammer for fuglelivet, at det både er beskyttet af Ramsar-konventionen og optaget som et særligt EU-fuglebeskyttelsesområde. Du kan se alt fra havterne til edderfugl, fiskehejre, strandskade og toppet skallesluger. Klyden med det lange, opadbøjede næb regnes ligefrem for Alrøs ”nationalfugl”. På turen er der også gode chancer for at se harer og med lidt held et rådyr, som øen har en lille bestand af. Plantelivet langs kysten er meget varieret – du kan bl.a. se strandkål og malurt, men også masser af skærmplanter. Mange sandbanker samt øens nordkyst er blevet indtaget af det meget grønne og stive vadegræs, der nu har bredt sig så meget, at det betragtes som en invasiv art. Vadegræs blev første gang plantet i 1960’erne for at sikre kysten.
Denne rundtur slutter ved et gammelt blikskur nær stranden. Her kan du enten tage turen tilbage ad stranden eller gå lidt ind ad en markvej, forbi en gård og tilbage ad Alrøvej til Dampskibsbroen.


Link til folder