Dammestenen på Østfyn


Dammestenen, Østfyn


Dammestenen

Intro

Dette er Danmarks største kendte sten. Dammestenen (eller Damestenen) vejer anslået 1000 ton. Den er så stor, at kong Christian den VIII lod den udgrave på den nordøstlige side, angiveligt for at afklare, om der var tale om faststående grundfjeld. (Se foto 2 for placeringen på Fyn).

''Dammestenen eller Damestenen - et folkesavn?'' "På trods for sin størrelse skulle Dammestenen ifølge sagnet være kastet af en dame fra Langeland. Det betvivles dog i andre sagn, der mener, at den voksede efter landingen, når stenen lugtede nybagt brød..." Dammestenen på Østfyn beskrives første gang i 1623 i en præsteindberetning: '''"Udi i den nørre Mark til Hesselager By ligger en stor stenklippe efter den skikkelse, som en Tagside paa et Hus, hvorudi er midt paa et Slag fra øverst og ned til forneden ligesom en Gangsti og kaldes samme klippe Damesten, dog ingen ved, hvoraf det haver bekommet sit Navn."''' ''' ''' Dammestenens størrelse tiltrak sig geologers interesse. I 1840 blev den undersøgt af Danmarks på det tidspunkt førende geolog professor J.G. Forchhammer. På det tidspunkt var teorien om istider og indlandsis som landskabsdanner endnu ikke nået til Danmark. I 1846 blev Dammestenen fredet og skænket til staten. Kong Christian VIII befalede stenen frigravet, muligvis for at afklare om der var tale om toppen af grundfjeld, der stak op af den fynske muld. Kammerherre E. Vedel blev sat på opgaven, og han kunne senere meddele Forchhammer, at der var tale om en løs blok, da siderne gik indad for neden. '' '' ''Dammestenens geologiske rejse.''Dammestenens geologiske historie begynder dybt i jordskorpen, hvor en lys rødliggrå mellemkornet granit udkrystalliserede fra en smeltet stenmasse i et magmakammer. Granitten, der blev en del af det svenske grundfjeld, sprækkede senere op, og ind i sprækkerne trængte en mørk lava, der blev til mørkegrå finkornede diabasgange.Nedslidning af bjergkæden over milliarder af år bragte granitten op til overfladen, og her blev Dammestenen sammen med andre vandreblokke vristet fri fra grundfjeldet af indlandsisen og transporteret fra Sverige til Danmark. Under transporten bliver den skuret og afrundet. Ved Hesselager ramte kæmpestenen underlaget og frøs fast. Indlandsisen fortsatte henover, og andre indefrosne sten, sand og grus sleb den sydøst vendte stødside glat og lavede skurestriber, der viser, at isbevægelsen var fra sydøst mod nordvest. På nordvest siden ses en plukkeside, hvor isen har plukket og trukket stumper af stenen. Dammestenen er sandsynligvis samlet op og bragt til Østfyn af Det Ungbaltiske Isfremstød eller Bælthavfremstødet, der begge kom fra Østersø egnene og Sydsverige, der af samme grund er det mest oplagte sted at lede efter vandreblokkens oprindelsessted. Det Ungbaltiske Isfremstød fortsatte hen over Fyn til den Østjyske Israndslinje for 19 til 18 tusind år siden. Kilde: https://www.geus.dk/udforsk-geologien/ture-i-naturen/kaempesten/dammestenen/