Damhussøen


Damhussøen 1920. Damhussøen foreviget i 1920, mens den endnu bidrog til Københavns vandforsyning


Vandledning. Rester af en gammel vandledning er dukket op ved anlægsarbejde

Intro

Damhussøen er omkranset af enge og et stisystem, der i nord når Utterslev Mose og mod syd Kalvebod Strand. Det samlede område er cirka 70 hektar. De færreste ved, at Damhussøen er en kunstig sø. Den blev anlagt, da man opdæmmede Harrestrup Å. Præcis hvornår vides ikke...

Damhussøen er omkranset af enge og et stisystem, der i nord når Utterslev Mose og mod syd Kalvebod Strand. Det samlede område er cirka 70 hektar. De færreste ved, at Damhussøen er en kunstig sø. Den blev anlagt, da man opdæmmede Harrestrup Å. Præcis hvornår vides ikke. I 1561 gav Frederik den Anden Københavns Universitet retten til fiskeri i søen. Damhussøen havde stor betydning for København, og søen leverede vand til voldgraven. Fra 1618 blev den også en del af vandforsyningen. ''Slut med ål i drikkevandet'' Det var længe et problem at få rent vand til Københavns indbyggere, og epidemier var hverdagskost. Vandet blev hentet fra brønde i baggårde, hvor man smed affald og havde husdyr. I 1500-tallet begyndte man lede vand ind i byen i trævandrør. Vandet kom fra de omkringliggende søer – herunder Damhussøen, og hygiejnen var ikke optimal. I løbet af 1800-tallet omtaltes vandforsyningen muntert som ”ålesuppen”. Der gik jævnligt historier om, at ål og padder kom med fra søerne. I 1923 holdt Damhussøen op med at være et drikkevandsreservoir. I stedet var vejen banet for, at Damhussøen kunne blive et grønt område. Damhussøen er gået fra at være en nødvendighed til en nydelse for hovedstadens indbyggere.