Damhuskroen, Roskildevej 244, 2610 Rødovre


Damhuskroen. Damhuskroen set fra sydøst. Bagved ligger Damhus Tivoli

Intro

Damhuskroen er en af de oprindelige 113 kongelig privilegerede kroer, som lå med to-tre mils afstand langs de danske kongeveje og ved færgestederne. De måtte kun beværte de rejsende og ikke lokalbefolkningen. I 1682 blev der drevet kro ved dæmningen over den kunstige Damhussø...

Damhuskroen er en af de oprindelige 113 kongelig privilegerede kroer, som lå med to-tre mils afstand langs de danske kongeveje og ved færgestederne. De måtte kun beværte de rejsende og ikke lokalbefolkningen. I 1682 blev der drevet kro ved dæmningen over den kunstige Damhussø. Men først i 1757 lykkedes det at få kongeligt privilegium på at holde kro. Krohuset stammer sandsynligvis fra 1700-årene og er sammen med laden det eneste bevarede fra den gamle kro, mens en stor hestestald og et bomhus forsvandt i 1937. Helt op i 1900-tallet var der stadig åbne marker omkring Damhuskroen. ''Bønder og enkebal'' Når vestegnens bønder drog ind til de københavnske torve for at sælge varer, stoppede de sammen med de rejsende ved Damhuskroen. Her fik de en bid brød, en tår øl og en seng. I 1847 kom den første jernbane. Mange rejsende foretrak toget, og kun studedriverne og torvebønderne besøgte nu Damhuskroen. Omkring 1900 blev det moderne for københavnere at besøge Damhuskroen og overnatte der. I 1936 skiftede Damhuskroen stil og blev kendt for sine foreningsarrangementer, baller, julefrokoster, underholdningsshows og de berømte enkeballer, der kaldes for ”Ladies Night”. Ved siden af Damhuskroen lå i årene 1936 - 2013 Damhus Tivoliet, der er var en populær forlystelseshave for børnefamilier.