Damgården

Intro

Navngivet den 19. April 1993. Damgården hed en firelænget gård, som blev nedrevet for at give plads til andelsboligerne.

Aalborg Byrådsforhandlinger 05.01.01G01