Damagerskolen


DamagerskolenIntro

Damagerskolen, matr.nr. 15dz, Blågårdsvej 100, Greve er opført i 1975-1977. Først halvdel stod færdig 1. august 1976, hvor skolen begyndte. En del elever kom fra Mosedeskolen. For at sikre børnenes færdsel over Nældebjergvej opførtes "Klagernes Bro". Arkitekt: Ole Park.

Damagerskolen blev planlagt fra 1973 til 1975. Baggrunden var at, Mosedeskolen var trængt af et alt for stort elevtal. Den nye skolevej for eleverne viste sig at være et problem. Forældre gjorde de kommunale myndigheder og embedsmænd opmærksomme på risikoen ved, at deres børn skulle passere den trafikerede Nældebjergvej. Efter megen diskussion byggede kommunen stibroen over Nældebjergvej, og broarkitekten døbte den "Klagernes Bro". Dette navn stod på vejskilte ved broen. Disse blev dog taget ned, hvorefter ét af dem fandt vej til Damagerskolens inspektørkontor. I tilknytning til skolen er der bygget en sportshal.

''Publiceret''