Dalum Papirfabrik


Tegning af det tidlige fabriksanlæg


Postkort af Dalumvej


Kalandersalen på Dalum Papirfabrik

Intro

Dalum Papirfabrik er Danmarks ældste papirfabrik. Den blev anlagt ved Odense Å i Dalum i 1874 og eksisterer stadig i dag, dog i ombygget stand.

Dalum Papirfabrik ved Odense Å blev anlagt i 1874, tilsluttet De forenede Papirfabrikker i 1889, under svensk ejerskab i 1990-1999, hvorefter den blev købt af en dansk investorgruppe. Dalum Papirfabrik har foruden fabrikken ved Odense også et afsværtningsanlæg i Næstved til produktion af råstof.

Papirfabrikken planlagtes først i 1870’erne med store forhåbninger til fremtiden. Igangsættelsen lod dog vente på sig og først den 12. november 1874 kunne papirmaskinen lave de første papirbaner, men helt stabil blev produktionen først i 1875. Det første papir der produceres var pakkepapir som bestod af ubleget blår. Som mange andre virksomheder i denne periode skulle man kæmpe hårdt for at få succes, men efterhånden fik man mod på udvidelse og i 1886 blev en ny papirmaskine til grovere papir sat i gang.
I 1889 blev aktieselskabet De forenede Papirfabrikker dannet, hvor Dalum Papirfabrik var en af de velfungerende i foreningen. Man startede en centralisering og koordinering af produktionen, hvilket medførte at Dalum skulle koncentrere sig om masseproduktionen af de gode papirkvaliteter.
I 1910 fik man endnu en papirmaskine, overført fra Ravnholm Papirfabrik som var en konkurrent der var blevet opkøbt af De forenede Papirfabrikker. Maskinen var ny og moderne og startede en bølge af masive fornyelser og investeringer hos papirfabrikken i Dalum. Den fjerde maskine kom i 1911-12 og den femte maskine i 1914.
Omkring 1922 fik man i Dalum også en slibestol til fremstilling af træmasse og derved startede derved råstofproduktionen på stedet som fortsatte indtil 1962 hvor man gik til at fremstille "træfrit" sortiment.
Med tiden fortsatte fabrikken udvidelserne i lokaler, maskiner og forbedringer generelt. Koncernen flyttede i 1980'erne centrallaboratoriet til Dalum. Ved det svenske Storas overtagelse af De forende Papirfabrikker i 1990 blev den overordnede ledelse samlet på Dalum.
Herefter blev Dalum Papirfabrik overraskende nok center for produktion af genbrugspapir og man fokuserer på miljøvenlig fremstilling.
I 1999 blev fabrikken i Dalum samt afdelingen i Næstved overtaget af en dansk investorgruppe og ændrede navn til Dalum Papir A/S.
Man fortsatte af de miljø venlige stier i produktionen og i januar 2007 gik fabrikken i Dalum over til bio-brændsel.