Dalum Landbrugsskole Odensevej 45 Odense


Mindesten over forpagter F. Hempel Syberg, ved Dalum Landbrugsskole, afsløret 1932.

Intro

Mindesten over forpagter F. Hempel Syberg, ved Dalum Landbrugsskole, afsløret 1932.

''Publiceret''