Dalum Landbrugsskole Odensevej 45 Odense


Mindesten over Christen Kold, inskription. Ved Dalum Landbrugsskole, afsløret 1887


Mindesten over Christen Kold, inskription. Ved Dalum Landbrugsskole, afsløret 1887, i baggrunden mindestenen for forstander Jørgen Petersen, afsløret 1911


Mindesten over Christen Kold, inskription. Ved Dalum Landbrugsskole, afsløret 1887


Mindesten over Christen Kold, inskription. Ved Dalum Landbrugsskole, afsløret 1887

Intro

Mindesten rejst over skolemanden Christen Kold (født 1816, død 1870). Christen Kold var lærer og pioner inden for højskole- og friskolebevægelsen. I 1862 grundlagde C. Kold folkehøjskolen i Dalum. Højskolen i Dalum blev i 1886 til Dalum Landbrugsskole.

''Publiceret''