Dalum Kloster


St. Hedvig Søstrenes Hvilehjem. Dalum Kloster.


Luftfotografi, farve. Dalum Kloster.


Tryk fra Nordisk Billed-Magazin, billede og tekstsider. Herregården Christiansdal


Litografi. Herregården Christiansdal (Dalum Kloster)


Dalum Kloster og Kirke


Dalum Mølle


Christiansdal, Dalum Kloster


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Dalum Kloster


Dalum Kloster.


Nonner læsser møg

Intro

Omkring 1200 flyttede nonnerne fra klosteret på Nonnebakken i Odense ud til Dalum. Her, ved Odense Å, anlagdes Dalum Kloster og en stor mølle.

Dalum Kloster ejes i dag af Sct. Hedvig Søstrenes Kongregation, som købte den tidligere hovedgård Kristiansdal i 1906. Kristiansdal blev omdøbt til Dalum Kloster, og Sct. Hedvig Søstrene indrettede kloster og sanatorium for brystsyge kvinder i de renoverede bygninger.

Ordenen blev grundlagt i Breslau i Polen i 1859 og viet til Sct. Hedvig, som var en fyrstedatter fra Bayern – født i 1174. Det var især syge og forældreløse, hun tog sig af. Hun var gift med Hertug Henrik af Schlesien. Inden sin død i 1243 havde hun taget initiativ til adskillige kirke- og klosterbyggerier. Ordenen fik udbredelse i Polen, store dele af Tyskland og Østrig, inden den i 1906 kom til Danmark. Dalum Kloster er hovedsæde i Danmark for ordenen. Der er eller har desuden været Sct. Hedvig Søstre i København, på Bornholm, i Slagelse, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Nykøbing F. Ordenens særlige opgave er at undervise og opdrage børn, især forældreløse og hjælpeløse børn. Sct. Hedvig Søstrene driver derfor vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og børnehjem. Her ud over beskæftiger søstrene sig også med sygepleje på alderdoms- og plejehjem, på sygehuse og i private hjem.

En almindelig dag i Dalum Kloster starter for søstrene kl. 5, hvor de står op og går til bøn i kirken. Herefter er der morgenmad, og der arbejdes hele formiddagen indtil middagen kl. 12. Så er der andagt, og der arbejdes igen til eftermiddagskaffen. Herefter er der oplæsning af religiøse tekster, og der arbejdes indtil kl. 17.30, hvor der er Breviarbønner i kirken. Efter aftensmad er der læsning, kl. 20 aftensbøn, og kl. 21 går søstrene i seng. Have- og landbrug har, da søstrene var yngre, udgjort en stor del af arbejdet. I dag er der ansat hjælp til pasning af have og dyrehold og til driften af klosteret, som er rekreations- og hvilehjem og har faste pensionærer. I 2011 var der syv søstre i Dalum Kloster, og det er dem, der sørger for at stedet fungerer i den ro og ånd, der altid har hersket. Grundstenen i søstrenes liv er den daglige rytme med bøn og gudstjeneste på bestemte tider af døgnet.
Inden Sct. Hedvig Søstrene flyttede ind på Dalum Kloster i 1906 var den tidligere hovedgård Kristiansdal blevet gennemgribende renoveret og indrettet dels til bolig for søstrene og dels til sanatorium for brystsyge kvinder. I 1931 blev en nybygget kirke indviet. Hidtil havde søstrene kun haft et andagtskapel, som blev indrettet i klosteret i 1907. I 1958 blev klosteret udvidet med en tilbygning til hovedbygningen. I 1962 blev der opført et anneks mod Dalumvej. I 1966 blev klosterets staldbygninger revet ned og erstattet af en ny gæstefløj ”Mariabo” og en pensionærfløj ”Sct. Hedvig”.