Dalum Fabriksby


Oversigts tegning over Dalum Fabriksby


Liv og glade dage i en baggård i Dalum Fabriksby

Intro

Dalum Fabriksby opstod i slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet i området mellem Hjallese landsby og Dalum Papirfabrik, hvor fabrikken lod flere ejendomme til arbejdere opføre.

Byen opstod omkring de boligblokke som pairfabrikken lod opføre på Dalumvej (i dag Demantsvej) syd for Odense Å til brug for de mange nytilflyttede papirarbejdere. Indbyggertallet i området steg voldsomt, og udviklingen tog fart.

Kort efter papirfabrikkens start blev den gamle møllevej lukket for offentlig trafik, og en ny landevej anlagt vest for fabrikken. I slutningen af 1800 tallet havde andelsbevægelsen sin storhedstid, og i 1882 stiftedes Dalum Papirfabriks Forbrugsforening, som fik til huse i Gammelgaard – en af papirfabrikkens bygninger, som blev stillet gratis til rådighed i 30 år. Herefter blev der bygget en ny brugsforeningsbygning på hjørnet af Solbakken og Zachariasvej, hvorfra hele fabriksbyen kunne betjenes. I 1895 kom der et andelsmejeri, og i 1899 fik fabriksbyen sit eget forsamlingshus Dalum Forsamlingsbygning på Solbakken 4. I 1906 blev jernbanen mellem Odense over Nr. Broby til Faaborg ført lige igennem fabriksbyen med holdeplads på hjørnet af Hjallesegade og Dalumvej (i dag Demantsvej). Faaborgbanen delte spor med Svendborgbanen mellem Odense og Fruens Bøge, og papirfabrikken skaffede sig adgang til at modtage råvarer og får færdigvarer transporteret ud til kunderne ved at få etableret sit eget jernbanespor fra Fruens Bøge direkte til fabrikken. Dalum-Hjallese Elektricitetsværk blev stiftet i 1910 af 52 andelshavere. Efter opførelse af værkets bygninger på Elvej startede driften i foråret 1911. Andelshavernes antal steg hurtigt, og ledningsnettet blev udvidet i samme takt. Ved værkets 25 års jubilæum var der 897 andelshavere. I 1916 fik fabriksbyen også et gasværk, idet kommunens første offentlige værk blev etableret for enden af Solbakken. Den første gasbeholder fra 1914 rummede 500 m3. I 1926 kom endnu en gasbeholder, der rummede 1000 m3, og i 1952 fulgte den tredje beholder, der kunne rumme 3000 m3. I takt med det stigende forbrug blev der bygget nye ovne i 1926, 1935, 1939, 1944 og 1950.