Dalum Bryggeri


Etiket fra Dalum Bryggeri. Bryggeriet lå på Dalumvej 32. Produktionstallene for den første tid viser, at der det første år blev brygget 618 tønder. Ved udgangen af 1903 var antallet steget til 1520 tønder. Der blev kun fremstillet én slags øl, hvidtøl.


Jutta Bech, datter af bryggeriets ejer Margrethe Bech.Foruden børnene var der ansat to eller tre medhjælpere


Margrethe Bech, ejer af Dalum Bryggeri.Bryggeriet blev drevet af Caroline Margrethe Bech, som efter to ægteskaber var alene med syv børn.

Intro

Dalum Bryggeri blev grundlagt på Dalumvej 32 i 1899 og nedlagt i 1916. Man bryggede udelukket hvidtøl som til gengæld kunne købes på både flasker og tønder.

Dalum Bryggeri blev startet i enten 1899 eller 1900 på Dalumvej 32 (matr. Nr. 1 bg, Christiansdals Hovedgård, Dalum sogn). Bryggeriet blev drevet af Caroline Margrethe Bech, som efter to ægteskaber var alene med syv børn. Det kan forekomme underligt, at en alenemor nedsætter sig som brygger, men hun kom til Dalum, havde hun sammen med sin nu fraskilte mand drevet møllen i Sulkendrup udenfor Nyborg. Her havde hun fået kendskab til korn og dets anvendelsesmuligheder. Dengang krævedes der ikke meget mere fagkundskab for at kunne brygge hvidtøl.
Dalum var ved århundredeskiftet i en rivende udvikling bl.a. på grund af papirfabrikkens grundlæggelse i 1873, som bevirkede en voldsom befolkningstilvækst. Margrethe Bech har derfor skønnet, at der var behov for et hvidtølsbryggeri, idet der var temmelig langt til bryggerierne i Højme og Odense.
Det blev aldrig nogen stor virksomhed. Foruden børnene var der ansat to eller tre medhjælpere. Bryggeriet rådede over en vogn og et par heste, og ikke sjældent var det Margrethe Bech selv, der kørte øllet ud til kunderne.
Produktionstallene for den første tid viser, at der det første år blev brygget 618 tønder. Ved udgangen af 1903 var antallet steget til 1520 tønder. Der blev kun fremstillet én slags øl, som til gengæld både kunne fås i tønder og på flaske.
Vandet til ølbrygningen blev taget fra Sorgenfribækken, men på et tidspunkt blev det forbudt at bruge vandet, da det var så forurenet, at det ikke måtte bruges til ølbrygning. Det er formentlig årsagen til, at bryggeriet blev lukket i 1916.