Dalum-tyren


Hans Syberg, Dalum-tyren, 1936

Intro

Hans Syberg. (1895 - 1979) Dalum-tyren, 1936 Denne kraftfulde tyr personificerer det danske landbrug.

Hans Syberg. (1895 - 1979)
Dalum-tyren, 1936
Granit

Placering: Dalum Landbrugsskole, Odensevej 45

Den kraftfulde tyr symboliserer det stærke landbrug, der fremmes på landbrugsskolen. Tyrens styrke er understreget i udførelsen, hvor selve skulpturen ikke er ganske frithugget fra granitten. Med det for en landbrugsskole så oplagte motiv, lægger Syberg sig op af samtidige kunstnere, som Helen Schou og Mogens Bøggild, der ligeledes udførte dyreskildringer.

Hans Sybergs skulptur blev skænket af Ny Carlsbergfondet ved skolens 50-års jubilæum i 1936 og indgår idag i skolens logo.Hans Peter Syberg. (1895-1979)
Hans Syberg var søn af kunstnerparret Fritz og Anna Syberg, og ønskede egentlig at blive maler som faderen, det var dog skulpturen, der blev hans kunstneriske udtryk. Han var i lære som billedhugger i Paris og hans første store opgave blev et portræt af Kristian Zahrtmann. Han udførte også en række portrætbuster. Som medindehaver af keramikvirksomheden Hans og Grethe blev han en af foregangsmændene for studiolertøj i Danmark.