Dalls Manufakturhandel


Skrædder og manufakturhandler Jens Dall i døren til sin forretning på Vesterløkke 13 i Sdr. Bjert. Billedet er fra før tilbygningen i 1915.


Dalls Manufakturhandel på Vesterløkke i Sdr. Bjert. Billedet er fra 1957.

Intro

I ejendommen Vesterløkke 13, Sdr. Bjert, blev der drevet skrædderi og manufakturhandel fra starten af 1900-tallet og helt frem til omkring 1980. Forretningen blev startet af skrædder Jens Dall.


Jens Dall var født i Agtrup i 1875. Han blev udlært skrædder, og blev gift med Johanne Jørgensen fra Ring i Sydsjælland. Jens Dall var en dygtig skrædder, så forretningen, som han etablerede i starten af 1900-tallet blev hurtigt udvidet til at omfatte 6 svende. Desværre fik Jens Dall tuberkulose og måtte på sanatorium et års tid. Folk var bange for at blive smittet af sygdommen, og det gik ud over forretningen.
Efterhånden voksede kundekredsen dog igen, og butikken blev for lille. Så i 1915 måtte man bygge til, og butiksarealet blev fordoblet fra 25 kvm til 53 kvm.

Samtidig blev der plads til et større skrædderværksted, og det var der bestemt også behov for, da værkstedet var familiens opholdssted fra tidlig morgen til sen aften. Aftaler skulle holdes, så man måtte forlænge arbejdstiden. Tilbygningen var lavet med fladt tag, men trods håndværkernes anstrengelser blev det aldrig tæt. Når det havde regnet nogle dage, så sivede vandet ned i butikken, og det endte med, at man sidst i 1920-erne måtte bygge et nyt tag over.

Medlem af sognerådet Efterhånden var forretningen kommet så godt igang, at Jens Dall også kunne interessere sig verden udenfor. Han var i to perioder medlem af sognerådet, repræsentant for Sønderjysk Forening, næstformand i Sdr.Bjert sygekasse og i mange år fast dirigent ved Textilhandlerforeningens generalforsamlinger i Jylland. Sønnen Ejnar Dall overtog forretningen efter faderen Jens Dall og drev den til omkring 1980, Herefter stod butikken tom til Ejnar Dalls død i 2006 I Årene fra 1980 til 2006 har Ejnar Dall løbende haft udstilling af historiske billedmaterialer, som han havde samlet gennem et langt liv. Dette omfattende arkiv blev siden grundstammen i Lokalhistorisk Forening for Sønder Bjært Sogns samling