Dalls Frugtplantage


Havebo, Vesterløkke 15, som blev bygget af frugtavler Rasmus Dall i 1910

Intro

Dalls Frugtplantage i Sdr. Bjert blev grundlagt af skomager Rasmus Dall som hobby i 1906. I 1909 droppede han skomagerhvervet og blev frugtavler på fuld tid.


I 1899 købte skomager Rasmus Dall en byggegrund, Vesterløkke 18 i Sdr. Bjert, for at starte egen forretning. Efter sigende var han så god til sit fag, at kunder kom langvejs fra, sågar helt fra København, for at få repareret galocher. Da grunden var stor, og fritidsarbejdet i haven interesserede ham mere end arbejdet ved læsten, plantede han i løbet af få år haven til med frugttræer og buske, som snart viste deres rentabilitet.

Fra skomager til frugtavler
Og så gik udviklingen stærkt. Allerede i 1906 købte Rasmus Dall 10 tdr. land mere, og i 1909 afviklede han skomageriet og blev fuldtids frugtavler. Han forpagtede yderligere 10 tdr. land, og samtidig byggede han "Havebo", Vesterløkke 15, på den modsatte side af vejen, hvor familien rykkede ind i 1910. Rasmus Dall døde i 1926, kun 53 år. Frugtplantagen blev ført videre af sønnen, 26-årige Ole Dall, der var født i Sdr. Bjert og uddannet på bl.a. Havebrugshøjskolen Vilvorde og i Canada. Han overdrog frugtplantagen til sin søn, Rasmus Dall, i 1959. "Havebo" bebos nu af fjerde generation i familien Dall, Risto Dall med familie