Dalgasstenen.Intro

Dalgasstenen er rejst for stifteren af Hedeselskabet E. M. Dalgas. Fra højen er der en flot udsigt over fjorden.

Mindesten for Enrico Dalgas. På et flot udsigtpunkt i Dejbjerg står Dalgasstenen, en mindesten over Enrico Dalgas. E. Dalgas stod i 1800tallet i spidsen for opdyrkning af den jyske hede. Stenen blev opstillet i 1897 og du kan læse følgende tekst på stenen: E. Dalgas Golde hedes sløvende væsen seierrig han overvandt Liv han tændte kæmperøsten vej til folkets hjerter fandt - 1897.

A monument for Enrico Dalgas On a beautiful vantage point in Dejbjerg is “Dalgasstenen” – the Dalgas stone, a monument for Enrico Dalgas. E. Dalgas was in head of the cultivation of the heath in the 19th century. The monument was erected in 1897 and the text tells about his "battle" of turning the heath into cultivated fields.