Dalgasgade


Gruppebillede med børn fra Dalgasgade. Siddende udenfor Dalgasgade nr. 6. Omkring 1900-1920.

Intro

Navngivet den 3. december 1894. Opkaldt efter Enrico Mylius Dalgas (1828-1894), ingeniør og berømt plantningsmand.

Enrico Mylius Dalgas var søn af købmand og dansk konsul i Livorno Jean Antonius Dalgas og Johanne Stribolt. Dalgas deltog som officer i begge de slesvigske krige og blev i 1880 udnævnt til oberstløjtnant. Efter krigen 1864 trådte han ud af militærtjenesten og i 1867 blev han assistent hos overvejinspektøren i Århus, hvis stilling han fik i 1885. Han stiftede i 1866 Det danske Hedeselskab og udførte gennem årene et stort arbejde med opdyrkning, dræning og plantning af den jyske hede. Hans ord "Hvad udad tabes, skal indad vindes" er velkendte.

Aalborg byrådsforhandlinger 60/94 Værnfelt, Kr. 1949 Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949