Daler Gl.Skole og Genforeningssten

Intro

Daler Gl.Skole er i dag forsamlingshus, og ved forsamlingshuset står Daler sogns genforeningssten fra 1934.

Daler gamle Skole er idag forsamlingshus for hele oplandet omkring Daler. Tæt ved forsamlingshuset står genforeningsstenen fra 1934. Det var i sin tid Daler ungdomsforening, der tog initiativet til at der på Møllebakken i Daler rejstes en genforeningssten. Bygmester M. Sørensen donerede til formålet 200 kr., og gårdejer Jes Thomsen gav stenen. Indskriften på den halvanden meter høje sten er forfattet af daværende formand for ungdomsforeningen, Hans Danielsen, og den lyder: ”Sten vi satte til mindet om aaret, da vi af udlændighed løstes 1864-1920”. Ved afsløringen den 16. januar 1934 talte Peter Grau, og festen fortsatte om aftenen i det nærliggende forsamlingshus. Litteratur: "Genforeningsstenene i Sønderjylland", af Ingolf Haase