Dalbyover Kirke runesten
Intro

Runestenen blev fundet i kirkens stendige i 1882 og blev herefter placeret i våbenhuset. Stenen blev efterfølgende i 1989 vendt, da det blev opdaget, at stenen stod på hovedet. Det

Runestensteksten i konturorden, som følger stenens kant fra nedre venstre hjørne og afsluttes i det midterste runebånd, er opmalet med rød farve og dateres til yngre vikingetid år 970 – 1020. Oversat til old- og nudansk lyder teksten: "Tofi Geddu sun satti ..., felaga sinn, fostra Þorgn?s." ”Tue, Geddes (eller Kættes) søn satte … sin fælle, Thorgnys fostersøn”. Den bevarede runetekst fortæller altså en klassisk ”runestenshistorie” om Tue, søn af Gedde/Kætte, som minder sin afdøde ”fælle”, hvis navn desværre ikke er bevaret. Hans fælle var Thorgnys ”fostersøn” – altså plejesøn. Fælle var i vikingetiden et medlem af en krigerskare, en hird eller et såkaldt lið. Fælle anvendtes ifølge Den Danske Ordbog ofte om "drenge", der er en anden betegnelse for liðenes medlemmer. Muligvis allerede i vikingetiden, men i hvert fald siden hen blev betegnelsen brugt om medlemmer af handelskompagniskaber og andre fællelag. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/vikingetid/dalbyover-kirke-runesten Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere her]

''Publiceret''